Kron vs Narcis

video, fotografija, 2005
03122513

03122628

03122721


03122813

031225371

0312271111


031225221111

Fotografski video prikazan u sklopu skupne izložbe 'U prvom licu'. Izložba je prikazana u HDLUu i Umjetničkoj galeriji Dubrovnik.