Teške lekcije

akcija, 2006
Antonio Lauer (Tom Gotovac)

Antonio Lauer (Tom Gotovac)

Vlasta Delimar

Vlasta Delimar

Josip Pino Ivančić

Josip Pino Ivančić


Milan Božić

Milan Božić

Moja zemlja, Štaglinec

Rad izveden na susretu performera u Štaglincu, manifestaciji 'Moja zemlja' koju organizira Vlasta Delimar na svom posjedu.

Budući da sam imala priliku raditi i biti u društvu nekih od mojih omiljenih hrvatskih umjetnika/ca, ovaj je rad nastao kao moj homage njima i njihovim životnim pričama.
Umjetnici su: Vlasta Delimar, Pino Ivančić, Milan Božić i Tom Gotovac (Antonio Lauer).
Od koprive i poljskog cvijeća kojeg tamo ima napretek, napravila sam vijenac za svakog od umjetnika. Vijenac je referenca na garlande kojima u Indiji učenici kite svoje učitelje (gurue).